CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Khái niệm giao nhận <KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU>

Thương mại quốc tế là sự trao đổi hàng hóa giữa các nước. Sự trao đổi hàng hóa  thông qua hoạt dộng mua bán. Đặc điểm nổi bật của buôn bán quốc tế là người mua và người bán ở những nước khác nhau.
Sau khi hợp đồng mua bán được ký kết, người bán thực hiện việc giao hàng, tầc là hàng hóa được vận chuyển từ người bán sang người mua.
Để cho quá trình đó được bắt đầu, tiếp tục được và kết thúc được, tầc là hàng hóa đến được tay người mua.
Tấc cả cẩn phải thực hiện hàng loạt những công việc khác nhau liên quan đến qua trình chuyên chở, như bao bì đóng gói, lưu kho, đưa hàng ra cảng, làm thủ tục gửi! hàng, xếp hàng lên tàu, chuyển tải hàng hóa dọc đường, dỡ hàng hóa khỏi tàu và giao cho người nhận. Tất cả những công việc trên được gọi dịch vụ giao nhận.

Ngày nay sự phất triển mạnh mẽ của công nghệ tin học cho phép kết hợp các quá trình sản xuất, lưu kho hàng hóa, tiêu thụ với hoạt động vận tải có hiệu quả hơn, nhanh chóng hơn và cũng phầc tạp hơn. Nó cũng cho phép nguời vận tải nâng cao chất lượng dịch vụ đối với người gửi hàng.

Tình hình phát triển logistic trong doanh nghiệp sản xuất thương mại
KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU

Khái niệm theo FIATA. (Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế)

Theo qui tắc mẫu của FIATA. (Hiệp hội giao nhận kho vận quốc tế). Dịch vụ giao nhận (Freight Forwarding Service) là bất kì loại dịch vụ nào liên quan đến vận chuyển, gom hàng, lưu kho, bốc xếp, đóng gói hay phân phối hàng hóa cũng như các dịch vụ tư vấn hay có liên quan đến các dịch vụ trên, kể cả các vấn đề hải quan, tài chính, mua bảo hiểm, thanh toán, thu thập chầng từ liên quan đến hàng hóa.
Hoạt động giao nhận giờ đây không chỉ bó gọn toong việc nhận hàng ở cảng bốc để chuyên chở đến cảng đích mà còn mở rộng dịch vụ đưa hàng từ bất kì địa điểm nào theo yêu cầu của người gửi đến tận tay người nhận.
Những người cung cấp dịch vụ tiếp vận (Logistics Service Provider) không chỉ làm giao nhận mà còn đảm nhiệm mọi công việc ở tất cả các công đoạn nhằm giúp khách hàng tiết kiệm chi phí của đầu vào trong các khâu dịch chuyển, lưu kho,
lưu bãi và phân phát hàng hóa, tởi thiểu hóa hao phí thòi gian từ đó nâng cao lợi nhuận.

Thuật ngữ ” LOGISTICS” ra đời và đã trở thành một thuật ngữ thương mại quởc tế. Dịch vụ logistics chính là sự phát triển ở giai đoạn cao của các khâu dịch vụ giao nhận kho vận.

Khái niệm giao nhận theo Pháp Luật VN

Để đáp ứng nhu cầu hội nhập quởc tế, Quốc hội nước Cộng hoa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong Luật Thương Mại sửa đổi ban hành ngày 14/6/2005, đã đưa ra đinh nghĩa mới về dịch vụ logistics:

” Dịch vụ logistics là hoạt động thương mại. Theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc một nhiều công việc. Trong đó bao gồm nhận hàng, vận chuyển. Lưu kho. Lưu bãi. Làm thủ tục hải quan. Các thủ tục giấy tờ khác. Tư vấn khách hàng. Đóng gói bao bì. Ghi kỹ mã hiệu. Giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo thoa thuận với khách hàng để hưởng thù lao”(Điều 233, Chương li : Mua bán hàng hóa). Như vậy Logistics chính là chuỗi các dịch vụ về giao nhận hàng hóa.

Luật Thương Mại đã xác định tính chất của dịch vụ giao nhận cũng như các dịch vụ khấc như mua bán hàng hóa, giấm định, triển lãm, quảng cáo hàng hóa… là hành vi thương mại trong hoạt động thương mại.

Đã là một hành vi thương mại thì nó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ giữa các thương nhân với nhau hoặc giữa thương nhân vói cấc bên có liên quan đến hàng hóa để vận chuyển hàng hóa từ tay người gửi hàng tới tay người nhận hàng.
Mởi quan hệ giữa người gửi hàng và người nhận hàng là quan hệ hợp đồng uy thác. Nhưng trong trường hợp nguôi kinh doanh giao nhận hành động như một người kinh doanh vận tải đa phương thức thì hợp đồng uy thác chuyên chở hàng hóa cũng được coi như là hợp đồng giao nhận.

Phát triển dịch vụ giao nhận <KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU>

Vận tải biển xuất hiện từ rất sớm và phát triển nhanh chóng do con người biết lợi dụng đại dương làm cấc tuyến đường giao thông để chuyên chở hành khách và hàng hóa giữa các nước với nhau. Nói một cách khách quan vận tải biển góp phần trọng yếu vào số phát triển một nền thương mại toàn cầu hoa.
Ngày nay, do tiến bộ khoa học kỹ thuật, người ta sử dụng các phương tiện tiên tiến hơn (như vận tải đường hàng không, đường ống..) để vận chuyển hàng hóa nhưng vận tải biển vẫn giữ vị trí số một. Vận tải biển đảm bảo chuyên chở khoảng 82 % lượng hàng mậu dịch của thế giói.
Tuy nhiên trong ngành vận tải biển cũng diễn ra cuộc cạnh tranh gay gắt giữa các hãng tàu, cấc đội tàu. Trước sức ép của cuộc cạnh tranh gay gắt này, để củng cố và mở rộng thị trường vận tải biển, các công ty kinh doanh vận tải biển đã sử dụng container hoa để đáp ứng yêu cầu chất lượng vận tải biển “tốt hơn, lớn hơn và nhiều hơn” nhằm hạ giá thành cước vận tải đi suốt rất quan trọng và đặc biệt trong những năm gần đây là dịch vụ giao nhận.

Phạm vi dịch vụ giao nhận

Phạm vi của các dịch vụ giao nhận là nội dung cơ bản của dịch vụ giao nhận kho vận. Trừ phi bản thân người gửi hàng muốn tham gia vào bất kỳ khâu thủ tục, chứng từ nào đó, thông thường người giao nhận thay mặt người gửi hàng (hoặc người nhận hàng) lo liệu qua trình vận chuyển hàng hóa qua các cung đoạn cho đến tay người nhận cuối cùng. Người giao nhận có thể làm các dịch vụ một các trốc tiếp hoặc thông qua đại lý và thuê dịch vụ của người thứ 3 khác.
Phàm vi hoạt đồng của người giao nhân

Chi tiết phạm vi giao nhận <KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU>

 • Những dịch vụ mà người giao nhận tiến hành
 • Chuẩn bị hàng để chuyên chở.
 • Tổ chức chuyên chở hàng hóa trong phạm vi ga cảng.
 • Tổ chức xếp dỡ hàng hóa.
 • Làm tư vấn cho chủ hàng giao nhận trong việc chuyên chở hàng hóa.
 • Ký kết hửp đồng vận tải với người chuyên chở, thuê tàu, lưu cước.
 • Làm các thủ tục gửi hàng, nhận hàng.
 • Làm thủ tục hải quan, kiểm nghiệm, kiểm dịch.
 • Mua bảo hiểm cho hàng hóa
 • Lập các chứng từ cần thiết trong qua trình gửi hàng, thanh toán.
 • Thanh toán, thu dổi ngoại tệ.
 • Nhận hàng từ chủ hàng, giao cho người chuyên chở và giao cho người nhận.
 • Thu xếp chuyển tải hàng hóa.
 • Nhận chứng từ người chuyên chở và giao cho người nhận hàng
 • Gom hàng, lựa chọn tuyến đường vận tải, phương thức vận tải và người chuyên chở thích hửp
 • Đóng gói bao bì, phân loại tái chế hàng hóa
 • Lưu kho, bảo quản hàng hóa
 • Nhận và kiểm tra các chứng từ cần thiết liên quan đến sự vận động của hàng hóa
 • Thanh toán cước phí, chi phí xếp dỡ, lưu kho, lưu bãi
 • Thông báo tình hình đi và đến của các phương tiện vận tải
 • Thông báo tổn thất hàng trong việc khiếu nại đòi bồi thường

Ngoài ra người giao nhận còn cung cấp các dịch vụ đặc biệt theo yêu cầu của chủ hàng như vận chuyển quần áo may mặc sẵn treo trong các container đến thẳng các cửa hàng, vận chuyển hàng triển lãm ra nước ngoài…
Đặc biệt trong những năm gần đây người giao nhận thường cung cấp dịch vụ vận tải đa phương thức, đóng vai trò MTO và phát hành cả chứng từ vận tải.

Vai trò của dịch vụ giao nhận

Trên thế giới người ta coi dịch vụ giao nhận hàng hóa là một nghề, một ngành công nghiệp. Hết sức quan tâm, trau dổi cho trình độ nghề nghiệp giao nhận ngày một nâng cao.

 • Cho đến khi nền kinh tế được chuyển sang kinh tế thị trường theo sự quản lý của nhà nước thì khái niệm về dịch vụ giao nhận đã dược hiểu một cách đúng nghĩa hơn trong nền kinh tế Việt Nam.
 • Giao nhận vận chuyển hàng hóa là yêu cầu tất yếu của trao đổi mua bán hàng hóa, nó là một khâu không thể thiếu được trong qua trình lưu thông nhằm đưa hàng hóa từ nơi sản xuất đến nơi tiêu dùng.
 • Đặc biệt quan trầng trong hoạt động giao nhận hàng hóa là phải thông qua các đại lý của mình hoặc thông qua các dịch vụ giao nhận hàng hóa trên cơ sở hoa đơn thương mại và các giấy tờ Hèn quan đến hàng hóa, các thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa đó.
 • Dịch vụ giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu đảm nhận toàn bộ khối lượng công việc kể từ khi nhận hàng cho đến khi giao hàng cho người nhận hàng.
 • Đồng thòi dịch vụ này phải chuẩn bị kiểm tra toàn bộ các chứng từ hàng hoa, kiểm tra đối chiếu với các qui định của nó giúp công việc vận chuyển tiến hành trôi chảy, hàng hóa phải giao nhận đúng vói các chứng từ và về thời gian giao hàng cũng đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng.

Tóm lại <KHÁI QUÁT DỊCH VỤ GIAO NHẬN HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU>

Tóm lại, là một ngành dịch vụ được chuyên môn hoa cao, được tổ chức theo quy mô quốc gia và quốc tế, ngành giao nhận có những ưu thế rõ rệt trong công tác xúc tiến các hoạt động thương mại quốc tế:
– Nắm rõ các thông tin về thị trường như loại hàng hóa được ưa chuộng, tên tuổi của các nhà xuất khẩu, nhập khẩu.
– Thông thạo các yêu cặu về thủ tục, chứng từ, luật lệ, tập quán cũng như các trở ngại thường gặp trong thương mại Quốc tế.
– Biết rõ ưu thế và bất lợi của các phương tiện vận tải khác nhau về thời gian, độ an toàn, giá cả.
– Có kinh nghiệm trong việc thu xếp bảo hiểm vận tải đối với mọi rủi ro khi có yêu cặu nhất là trong vận tải biển.
– Có ưu thế trong việc thục hiện nhiều dịch vụ khác như gom hàng, phân chia sản phẩm, nghiên cứu vận tải đối với vận chuyển công trình …
Với những dịch vụ mà mình cung cấp cộng vói những un thế nổi bật như trên, giao nhận ngày càng đóng vai trò quan trọng, giảm thiểu chi phí trong mua bán quốc tế, rút ngắn thời gian lưu thông hàng hóa và khoảng cách địa lý giữa các nhà xuất, nhập khẩu.

 

>>> Xem thêm

Thông tin liên hệ Gửi hàng đi Nhật giá rẻ

Chuyển phát Nhanh Quốc tế Giá rẻ Á Châu Express
104/2 Ba Vân, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM
132/17 Dương Văn Dương, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
S5.02 Khu đô Thị Vinhome, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
Liên hệ: 0909.135.108 – 033.267.9495 – 090.3939.609

 

Liên kết seo:  Mua Máy đếm tiền tại Bình Định

Share this:
news

Related Articles