CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương từng bước phải triển kinh tế, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Phát triển xã hội một cách toàn diện và hài hòa

Sơ lượt tình hình Hải Dương

Hải Dương là một tỉnh nằm giữa vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Hải Dương có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế. Sau đây đề xuất các Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dƣơng
Cùng với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập kinh tế quốc tế, nền kinh tế Hải Dương ang phát triển mạnh mẽ với sự đóng góp to lớn của hoạt động xuất nhập khẩu..
Bên cạnh những thành tựu to lớn,hoạt động xuất nhập khẩu vẫn còn tồn tại những hạn chế, những vấn đề cần quan tâm cũng như những khó khăn đặt ra cho nền kinh tế.

Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương
Giải pháp nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương

Mục tiêu và phương hướng hoạt động của tỉnh

Định hướng phát triển xuất khẩu Hải Dương là: sẽ tập trung vào các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có quy mô lớn, có thị trường ổn định.
Đồng thời với đó, chuyển đổi cơ cấu xuất khẩu theo hướng chú trọng phát triển các mặt hàng có kim ngạch
XK tuy chưa lớn nhưng đang có tốc độ phát triển cao, chưa bị hạn chế thị trường, sử dụng nhiều nguyên liệu trong nước, hạn chế nhập khẩu.
Định hướng xuất khẩu và tốc độ tăng trưởng như trên là xuất phát từ nhứng yếu tố sau:

Các yếu tố thúc đẩy tăng trưởng

Yếu tố chung

Hiện nay Hải Dương đã thu hút một lượng lớn các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các doanh nghiệp này đang hoàn thành đầu tư và bước vào sản xuất trong một vài năm tới. Có nhiều doanh nghiệp có qui mô đầu tư lớn khả năng đạt kim ngạch xuất khẩu hàng 100 triệu USD/năm
Ngoài các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế trong nước cũng đã và đang ổn định dần phù hợp với cơ chế thị trường.
Các DN Phù hợp năng lực quản lý, điều hành và kinh nghiệm sản xuất kinh doanh được nâng cao, qui mô về vốn và công nghệ đều khá. các doanh nghiệp có khả năng sẽ đẩy mạnh xuất khẩu góp phần vào việc tăng kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh.

Yếu tố nghành nghề

Mặt hàng dệt may và da giầy

Mặt hàng dệt may và da giầy có thị trường ổn định nhất là EU và Mỹ. Hoa kỳ đã xoá bỏ hạn ngạch đối với hàng dệt may Việt Nam. Mỹ đã xoá bỏ chế độ giám sát đối với hàng dệt may của Việt Nam.
Mặt hàng dệt may và da giầy của Việt Nam nói chung và Hải Dương nói riêng. Dệt may và da giầy sẽ có nhiều cơ hội để xâm nhập thị trường Hoa Kỳ và một số thị trường khác. Trong đó nổi bật như EU, các nước trong khối ASEAN, các nước trong khu vực và một số thị trường khác.

Mặt hàng dây cáp điện và điện tử

Mặt hàng dây cáp điện và điện tử: Dây cáp điện mấy năm gần đây đã đạt KNXK trên 150 triệu USD/năm. Những mặt hàng này có một số doanh nghiệp mới đã đầu tư và chuẩn bị bước vào sản xuất nên cũng có xu hướng tăng trưởng mạnh.

Yếu tố Chính sách

Cơ chế chính sách xuất nhập khẩu của Việt Nam dần phù hợp hơn với các thông lệ quốc tế. Các rào cản về hành chính và thủ tục ngày càng thông thoáng hơn. Các cơ quan từ Trung ương đến địa phương đã và đang thực hiện cải cách thủ tục hành chính. Thực hiện cơ chế một cửa và một cửa liên thông.
Công tác xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư ngày càng được tăng cường góp phần đáng kể vào việc thu hút đầu tư, tìm kiếm thị trường đẩy mạnh kim ngạch xuất khẩu.
Với những lợi thế và xu hướng phát triển của toàn ngành. Những năm gần đây và những năm tiếp theo kim ngạch xuất nhập khẩu của Hải Dương sẽ ngày càng tăng trưởng với tốc độ cao và ổn định. Điều này đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu chung của toàn quốc
Xuất nhập khẩu phát triển góp phần cân bằng cán cân thanh toán quốc tế. Bảo đảm phát triển kinh tế xã hội nhanh và bền vững. Thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ đề ra

Giải pháp đẩy mạnh xuất nhập khẩu tỉnh Hải Dương

Giải pháp về thị trường:

Mời các doanh nghiệp tại các thị trường trong nước và ngoài nước tham gia hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh. Mở rộng thị trường để các doanh nghiệp tìm kiếm nguồn cung, các nhà sản xuất tìm được đầu ra cho sản phẩm, giúp doanh
nghiệp ở Hải Dương giảm chi phí đi khảo sát thị trường.
Tiếp tục tổ chức cho các doanh nghiệp của tỉnh tham gia các hội chợ Quốc tế và trong nước. Đẩy mạnh khâu khảo sát thị trường Nhật Bản. Hàn Quốc, Đức, Trung Quốc, … để các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả hơn. iusp các DN trong việc quảng bá, tiêu thụ sản phẩm và mở rộng thị trường xuất nhập khẩu.

Giải pháp về mặt hàng

Tổ chức các cuộc giao ban, tập huấn cho các doanh nghiệp theo nhóm chuyên đề (chế biến nông lâm sản thực phẩm; thủ công mỹ nghệ; dệt may – da giầy; công nghiệp phụ trợ- cơ kim khí, Điện – điện tử…) nhằm giải đáp những khó khăn. đề xuất kiến nghị cụ thể của doanh nghiệp trong từng nhóm ngành hàng,
Mời các Vụ có liên quan của Bộ Công Thương và các tổ chức quốc tế, thương vụ nước ngoài cung cấp các thông tin về chủ trương chính sách của nhà nước đối với ngành hàng và các thông tin cập nhật về thị trường xuất khẩu
Phổ cập đưa ra chính sách mới của các nước nhập khẩu…
Tổ chức các cuộc hội thảo, giao ban với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ngành, tổng hợp báo cáo những kiến nghị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
và các Bộ, Ngành có liên quan xem xét giải quyết, tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh và xuất khẩu.
Phát hành cẩm nang bản giấy và điện tử doanh nghiệp-sản phẩm công nghiệp chủ lực và xuất nhập khẩu. Mục đích để quảng bá các sản phẩm công nghiệp và sản phẩm xuất khẩu chủ lực.
Quảng bá năng lực và uy tín trên địa bàn tỉnh đến đối tác nước ngoài thông qua các chương trình khảo sát, hội chợ và thông qua thương vụ để xúc tiến xuất khẩu.
Tổ chức hoạt động có hiệu quả, mở các phòng trưng bày sản phẩm xuất khẩu của tỉnh để đẩy mạnh hoạt động xúc tiến xuất khẩu.

Phát triển nguồn nhân lực cho xuất khẩu

– Cử cán bộ của Sở tham gia khoá đào tạo tại nước ngoài nhằm nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý nhà nước làm công tác xúc tiến thương mại về kỹ năng xúc tiến thương mại, nghiên cứu thị trường và tổ chức cho doanh nghiệp tham dự các hội chợ tại nước ngoài .
– Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trong đào tạo đội ngũ cán bộ quản lý và nhân viên doanh nghiệp theo lĩnh vực ngành nghề.
– Mời chuyên gia nước ngoài tham gia đào tạo cho doanh nghiệp của Hải Dương về kỹ năng lập kế hoạch, chiến lược Marketing xuất khẩu sang các thị trường trọng điểm giúp nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến thương mại.

Xây dựng cơ chế chính sách, đề án chiến lược

– Rà soát, đánh giá lại và sửa đổi ngay các cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất kinh doanh và xuất khẩu phù hợp với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế; tạo môi trường thuận lợi, cơ chế thông thoáng nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.
Xây dựng, quản lý và phát triển thương hiệu nhằm quảng bá, giới thiệu sản phẩm, hàng hóa của Hải Dương trên thị trường trong và ngoài nước, tập trung vào các sản phẩm có khả năng cạnh tranh cao và các doanh nghiệp xuất khẩu.
– Xây dựng đề án định hướng chiến lược hoạt động xúc tiến thương mại. Nâng cao chất lượng công tác xúc tiến thương
mại trong nhiệm kỳ và nhưng định hướng cho những năm tới.

Kiến nghị với nhà nứớc

Nhà nước cần tiếp tục đẩy mạnh việc sắp xếp và chuyển đổi sở hữu doanh ngiệp Nhà nước để phục vụ đồng bộ cho quá trình hội nhập
Mở rộng hoạt động của thị trường vốn để nâng cao tiềm lực tham gia thị trường vốn. Trong đó hoàn thiện cơ chế hoạt động của thị trường trứng khoán tạo điều kiện cho các doanh nghiệp huy động vốn.
Hoàn thiện chính sách hỗ trợ tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước thông qua các quỹ hỗ trợ sắp xếp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước
Thực hiện quy trình cải cách thuế bước 2, công khai lịch trình cắt giảm thuế và hàng rào phi thuế quan tạo động lực mới cho các doanh nghiệp phát triển. Khuyến khích các doanh nghiệp làm hàng xuất khẩu.
Giúp đỡ các doanh nghiệp tham gia xuất khẩu bằng cách cơ cấu các thông tin về thị trường,về giá cả,sự biến động của thị trường,về cung cầu, marketing.
Nhà nước cần quan tâm hơn nữa đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tạo điều kiện cho những doanh nghiệp này có thể mở rộng thị trường và quy mô sản xuất, nâng cao sức cạnh tranh.
Nhà nước cần tăng cường tổ chức các hoạt động như triển lãm, hội chợ…để hàng hóa của tỉnh Hải Dương cũng như các tỉnh khác tìm được bạn hàng…

 

 

Thông tin liên hệ Dịch vụ gửi hàng đi Úc uy tín tại Bình Tân

Chuyển phát Nhanh Quốc tế Giá rẻ Á Châu Express
104/2 Ba Vân, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM
132/17 Dương Văn Dương, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
S5.02 Khu đô Thị Vinhome, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
Liên hệ: 0909.135.108 – 033.267.9495 – 090.3939.609

Liên kết seo: Bộ Giftset set Nước Hoa Lancome 5 Chai dùng tặng quà sinh nhật

news

Related Articles