CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics

Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics. Chuyển đổi số trong logistics có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ việc triển khai các giải pháp công nghệ đơn lẻ hoặc giải pháp toàn diện cho đến việc xây dựng các mô hình logistics hoàn toàn mới dựa trên công nghệ số nhằm tạo ra những giá trị mới, cơ hội mới và nguồn doanh thu mới.

Khái niệm về chuyển đổi số

Khái niệm “chuyển đổi số” được tiếp cận theo nhiều góc nhìn khác nhau. Để có thể được xem là khái niệm chuyển đổi số được sử dụng phổ biến nhất hiện nay. Khái niệm này phù hợp với tình hình mới. và bao hàm sự thường xuyên thay đổi
Theo Gartner “Chuyển đổi số là việc sử dụng công nghệ số để thay đổi mô hình kinh doanh nhằm tạo ra những cơ hội, doanh thu và giá trị mới”.
Khái niệm này nhấn mạnh vào việc chuyển đổi số không chỉ là việc sử dụng công nghệ số, mà còn là việc sử dụng công nghệ số để tạo ra giá trị mới cho tổ chức.

Chuyển đổi số Logistics

Đối với lĩnh vực logistics, chuyển đổi số trong logistics là việc sử dụng công nghệ số để thay đổi các quy trình, mô hình và hoạt động logistics nhằm nâng cao hiệu quả, tính linh hoạt và khả năng ứng phó của chuỗi cung ứng. Chuyển đổi số trong logistics có thể được thực hiện ở nhiều cấp độ khác nhau, từ việc triển khai các giải pháp công nghệ đơn lẻ hoặc giải pháp toàn diện cho đến việc xây dựng các mô hình logistics hoàn toàn mới dựa trên công nghệ số nhằm tạo ra những giá trị mới, cơ hội mới và nguồn doanh thu mới.

Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics
Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics

Tầm quan trọng của chuyển đổi số trong logistics

Góc độ vĩ mô

Logistics được coi là xương sống của chuỗi cung ứng. Do đó yêu cầu về chuyển đổi số trong ngành logistics cũng không nằm ngoài xu thế chung của toàn bộ nền kinh tế.
Tại Việt Nam, vai trò chuyển đổi số trong hoạt động logistics ngày càng được Chính phủ quan tậm. Theo hoạch định tại “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, logictics là một trong tám ngành cần được ưu tiên chuyển đổi số trước.
Quyết định số 200/QĐ-TTg và 221/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung phê duyệt Kế hoạch hành động nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam. Với tầm nhìn đến năm 2045. Đã đặt nhiệm vụ “nghiên cứu. Ứng dụng. Chuyển giao công nghệ và tiến bộ kỹ thuật. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dịch vụ logistics” như một trong những nhiệm vụ then chốt để phát triển ngành logistics Việt Nam.
Tiếp cận ở góc độ vĩ mô. Chuyển đổi số trong logistics có thể mang lại nhiều ích lợi cho nền kinh tế Việt Nam:

Lợi ích chuyển đổi số trong logistics Góc độ vĩ mô

Lợi ích Thứ nhất.

Chuyển đổi số trong logistics góp phần tối ưu hiệu quả của các hoạt động logistics. Từ đó góp phần giảm chi phí logistics nói chung cho toàn bộ nền kinh tế. Đây là mục tiêu trọng yếu của bất cứ quốc gia nào.
Đặc biệt với Việt Nam khi mà chi phí logistics vẫn chiếm tỷ trọng cao nếu so với các nước phát triển như singapore, Thái Lan.

Lợi ích Thứ hai <<Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics>>

Chuyển đổi số trong logistics giúp nâng cao chất lượng dịch vụ. Gia tăng trải nghiệm khách hàng. Từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh cũng như vai trò của các sản phẩm, dịch vụ của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Lợi ích Thứ ba

Ở góc độ quản lý nhà nước. Khi các dữ liệu của ngành logistics được tập hợp đầy đủ và cập nhật theo thời gian thực ở những cấp độ cao của thước đo trưởng thành số. Các quyết sách về quy hoạch, cơ chế, chính sách sẽ có thêm nhiều căn cứ định lượng hợp lý và xác đáng hơn.

Góc độ vi mô

Tiếp cận ở góc độ vi mô với từng doanh nghiệp, chuyển đổi số trong logistics có vai trò quan trọng với cả doanh nghiệp cung cấp dịch vụ logistics cũng như doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ logistics.

Lợi ích chuyển đổi số trong logistics Góc độ vi mô

Lợi ích Thứ nhất

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp cải thiện trải nghiệm khách hàng. Đặc biệt ở góc độ minh bạch thông tin. Truy vết và kiểm soát chứng từ.
Do đặc thù ngành logistics là cung cấp dịch vụ tác động đến hàng hóa của các bên khác nên nhu cầu về việc kiểm tra tình trạng hàng hóa theo thời gian thực luôn là nhu cầu then chốt.
Các giải pháp công nghệ bao gồm phần cứng và các phần mềm nghiệp vụ có thể hỗ trợ các doanh nghiệp giải quyết bài toán này, từ đó nâng cao trải nghiệm của khách hàng, tạo cơ hội tăng trưởng về doanh thu.

Lợi ích Thứ hai <<Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics>>

Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp có cơ hội tối ưu hiệu suất, hướng đến tăng hiệu quả kinh doanh. Bản chất các dịch vụ logistics là sự kết nối nhiều nguồn lực tại nhiều địa điểm khác nhau để có thể lưu trữ và đưa được hàng hóa đến điểm cần giao.
Các ứng dụng công nghệ sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc thể hiện tổng thể bức tranh về nhu cầu và nguồn lực hiện có, từ đó người điều hành có thể lập các kế hoạch tối ưu nguồn lực thay vì thực hiện phân tán khi chưa có ứng dụng công nghệ hỗ trợ.

Lợi ích Thứ ba

Chuyển đổi số giúp tăng cường liên kết giữa các bộ phận trong tổ chức, các phòng ban có các công việc, mục tiêu liên quan tới nhau và họ có thể dễ dàng nắm bắt được nhờ thông tin trên hệ thống.
Điều này sẽ giúp tăng tính minh bạch trong tổ chức và tối ưu hiệu suất làm việc của tất cả các thành viên trong tổ chức.

Lợi ích Thứ tư

Chuyển đổi số trong logistics còn đem đến lợi ích về phát triển bền vững. Bảo vệ môi trường. Cụ thể là giảm thiểu phát thải carbon nhờ việc tối ưu lộ trình vận chuyển cũng như quản trị tốt việc giao hàng dựa trên các ứng dụng về trí tuệ nhân tạo.
Lợi ích này không chỉ mang lại giá trị cho từng doanh nghiệp dưới góc độ kinh tế và chất lượng dịch vụ mà còn tác động chung đến toàn ngành logistics cũng như nền kinh tế.

Thước đo mức độ chuyển đổi số Doanh nghiệp logistics

Mức độ trưởng thành số được hiểu như là một thước đo để đánh giá tính sẵn sàng và khả năng có thể thay đổi và áp dụng các công nghệ tiên tiến của một tổ chức
. Việc xác định mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp là rất quan trọng để doanh nghiệp có thể đưa ra các chính sách, chiến lược phù hợp nhằm đạt được mục tiêu khi thực hiện chuyển đổi số.
Có nhiều tiêu chí khác nhau để đánh giá mức độ trưởng thành số của một doanh nghiệp. Căn cứ vào Đề án xác định chỉ số đánh giá mức độ chuyển đổi số doanh nghiệp và hỗ trợ thúc đẩy doanh nghiệp chuyển đổi số

Mức độ chuyển đổi số tổng thể của doanh nghiệp sẽ được xác định căn cứ trên tổng hợp điểm đánh giá của các trụ cột và mức độ chuyển đổi số của từng trụ cột đối với từng nhóm doanh nghiệp.
Để đảm bảo tính toàn diện, khách quan, việc đánh giá mức độ chuyển đổi số của doanh nghiệp sẽ bao gồm các hình thức: do doanh nghiệp tự đánh giá; do tổ chức hoặc chuyên gia tư vấn thuộc Mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền công nhận đánh giá; Bộ Thông tin và Truyền thông xác thực các bên thực hiện đánh giá trên hệ thống.

Các Mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp

Mức độ trưởng thành số của doanh nghiệp được chia thành 05 cấp độ, cụ thể như sau:

Mức 1 <<Tìm hiểu chuyển đổi số trong logistics>>

Khởi động: Doanh nghiệp đã có một số hoạt động ở mức độ khởi động việc chuyển đổi số của doanh nghiệp.

Mức 2

– Bắt đầu: Doanh nghiệp đã nhận thức được sự quan trọng của chuyển đổi số theo các trụ cột và bắt đầu có các hoạt động chuyển đổi số trong từng trụ cột. Chuyển đổi số bắt đầu đem lại lợi ích trong hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng.

Mức 3

– Hình thành: Việc chuyển đổi số của doanh nghiệp đã cơ bản được hình thành theo các trụ cột ở các bộ phận, đem lại lợi ích và hiệu quả thiết thực cho các hoạt động của doanh nghiệp cũng như trải nghiệm của khách hàng. Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 3 là bắt đầu hình thành doanh nghiệp số.

Mức 4

– Nâng cao: Chuyển đổi số của doanh nghiệp được nâng cao một bước. Nền tảng số, công nghệ số, dữ liệu số giúp tối ưu nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và trải nghiệm khách hàng.
Doanh nghiệp đạt chuyển đổi số mức 4 cơ bản trở thành doanh nghiệp số với một số mô thức kinh doanh chính dựa trên nền tảng số và dữ liệu số.

Mức 5

– Dẫn dắt: Chuyển đổi số doanh nghiệp đạt mức độ tiệm cận hoàn thiện, doanh nghiệp thực sự trở thành doanh nghiệp số với hầu hết phương thức kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu dựa trên và được dẫn dắt bởi nền tảng số và dữ liệu số. Doanh nghiệp có khả năng dẫn dắt chuyển đổi số, tạo lập hệ sinh thái doanh nghiệp số vệ tinh.

Lộ trình chuyển đổi số

Quá trình chuyển đổi số thường là một quá trình kéo dài, có thể qua vài năm và các tổ chức thực hiện chuyển đổi số sẽ phải qua một lộ trình gồm nhiều bước khác nhau.
Trường Đại học RWTH Aachen của Đức đã phát triển một lộ trình để một tổ chức tiến đến chuyển đổi số toàn diện bao gồm sáu giai đoạn phát triển. Mỗi giai đoạn dựa trên giai đoạn trước và mô tả các khả năng cần thiết để đạt được nó và những lợi ích mang lại cho tổ chức.
Đây là phương pháp tiếp cận về lộ trình chuyển đổi số theo giá trị mang lại của từng bước và vì vậy, dễ dàng cho các doanh nghiệp chia nhỏ mục tiêu mình cần đạt được cho toàn bộ lộ trình.

Cấp độ 1

– Tin học hóa: Giai đoạn đầu tiên trong lộ trình phát triển là tin học hóa. Vì đây là nền tảng cho số hóa. Ở giai đoạn này, các CNTT khác nhau được sử dụng riêng biệt trong doanh nghiệp.
Tin học hóa đã được phát triển ở hầu hết các doanh nghiệp và chủ yếu được sử dụng để thực hiện các tác vụ lặp đi lặp lại hiệu quả hơn.
Tin học hóa mang lại những lợi ích quan trọng, chẳng hạn như cho phép sản xuất giá rẻ hơn với tiêu chuẩn và độ chính xác cao hơn, nếu không có nó, nhiều sản phẩm hiện đại sẽ không thể được sản xuất.

Cấp độ 2

Kết nối: Trong giai đoạn kết nối, việc triển khai CNTT riêng lẻ được thay thế bằng các thành phần được kết nối với nhau. Các chương trình phần mềm kinh doanh được sử dụng rộng rãi đều được kết nối với nhau và phản ánh các quy trình kinh doanh của doanh nghiệp.

Cấp độ 3

– Trực quan hóa: Trong giai đoạn này, mục tiêu cần hướng tới là ghi nhận toàn bộ quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp từ đầu đến cuối với số lượng lớn các điểm dữ liệu, từ đó giúp hiển thị các sự kiện và trạng thái của hoạt động theo thời gian thực.

Cấp độ 4

– Minh bạch hóa: Tại giai đoạn này, sau khi đã có đầy đủ dữ liệu ở giai đoạn 3, doanh nghiệp cần hiểu lý do tại sao điều gì đó đang xảy ra và sử dụng sự hiểu biết này để tạo ra kiến thức bằng cách phân tích nguyên nhân gốc rễ.
Việc liên kết và tổng hợp dữ liệu để tạo thông tin và ngữ cảnh tương ứng sẽ giúp cung cấp kiến thức về quy trình cần thiết để hỗ trợ ra quyết định phức tạp và nhanh chóng.
Các công nghệ mới hỗ trợ phân tích lượng lớn dữ liệu có thể cực kỳ hữu ích trong trường hợp này. “Big data” là một từ thuật ngữ thường được nhắc đến trong bối cảnh này. Nó được sử dụng để mô tả dữ liệu lớn mà không thể được xử lý và phân tích bằng các quy trình phân tích kinh doanh thông thường.

Cấp độ 5

– Khả năng dự báo: Trên cơ sở giai đoạn minh bạch, giai đoạn phát triển tiếp theo là khả năng dự báo. Khi đạt được giai đoạn này, doanh nghiệp có thể mô phỏng các kịch bản tương lai khác nhau và xác định các kịch bản có khả năng xảy ra nhất.
Khả năng dự báo của một doanh nghiệp phụ thuộc rất nhiều vào nền tảng mà họ đã thực hiện trước đó.

Cấp độ 6

– Khả năng thích ứng: Khả năng thích ứng liên tục cho phép một doanh nghiệp ủy quyền một số quyết định cho các hệ thống CNTT để có thể thích ứng với môi trường kinh doanh thay đổi càng nhanh càng tốt.
Ở giai đoạn này, khả năng thích ứng đạt được khi một doanh nghiệp có thể sử dụng dữ liệu để đưa ra các quyết định có kết quả tốt nhất trong thời gian ngắn nhất và tự động thực hiện các biện pháp tương ứng, tức là không cần sự trợ giúp của con người.

 

 

Xem thêm>>>>>>

Bảng giá Dịch Vụ Gửi hàng đi Mỹ

Để có thể nhận được bảng giá ưu đãi nhất. Quý khách hàng vui lòng gọi trực tiếp Hotline. Bạn sẽ để nhận được tư vấn và hỗ trợ kịp thời nhất.
Chúng tôi là đại lý cấp 1. Có account riêng của các hãng vận tải lớn cho nên đảm bảo sẽ có mức giá tốt nhất. Cạnh tranh nhất trên thị trường hiện nay.
Với câu hỏi chuyển phát nhanh đến một quốc gia nào đó bao nhiêu 1Kg? Có nhiều yếu tố. Bạn gửi khối lượng nbao nhiêu. Mặt hàng của bạn là mặt hàng gì? hàng thông thường? hàng quá khổ? hàng cồng kềnh … Hay những khoản phụ phí khác.

Hiện nay, Á Châu Express đã đưa ra rất nhiều ưu đãi. Chúng tôi có gói cước khác nhau để phù hợp với nhu cầu của quý khách hàng.

Thông tin liên hệ Gửi hàng đi Mỹ uy tín tại trảng Bom

Chuyển phát Nhanh Quốc tế Giá rẻ Á Châu Express
104/2 Ba Vân, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM
132/17 Dương Văn Dương, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
S5.02 Khu đô Thị Vinhome, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
Liên hệ: 0909.135.108 – 033.267.9495 – 090.3939.609

 

Quý khách hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, Gửi hàng đi nước ngoài của Á Châu.

Share this:
news

Related Articles