CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

Chính sách mới về logistics tại Việt Nam

Việt Nam Có nhiều Chính sách mới về logistics được ban hành cuối năm 2022 và 2023. Nhằm điều chỉnh và xây dựng những điều khoản phù hợp tình hình kinh tế xã hội. Các chính sách tiêu biểu gồm:

Cơ chế chính sách chung về logistics

– Nghị quyết 163/2022/NQ-CP. Ngày 16/12/2022 của Chính phủ. Chính sách về việc đẩy mạnh triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển dịch vụ logistics Việt Nam.
– Nghị định số 96/2022/NĐ-CP. Ngày 29/11/2022 của Chính phủ. Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, trong đó giao chức năng quản lý nhà nước về dịch vụ logistics cho Bộ Công Thương;

Lĩnh vực đường bộ (Chính sách mới về logistics)

– Thông tư số 05/2023/TT-BGTVT. Ngày 17/04/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Thông tư liên quan đến lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện và người lái.
– Thông tư số 07/2023/TT-BGTVT. Ngày 24/05/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Thông tư liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư về trạm thu phí, giá dịch vụ sử dụng đường bộ.
– Quyết định số 2648/QĐ-TCĐBVN. Ngày 22/6/2022 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông Vận tải). Công bố Tiêu chuẩn cơ sở về đường ô tô cao tốc.
– Nghị định số 70/2022/NĐ-CP. Ngày 27/09/2022 của Chính phủ. Thông tư liên quan sửa đổi các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực đường bộ.

Lĩnh vực hàng hải

– Nghị định số 69/2022/NĐ-CP. Ngày 23/9/2022 của Chính phủ sửa đổi. Nội dung bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
– Thông tư số 19/2022/TT-BGTVT. Ngày 26/07/2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy định về bảo trì công trình hàng hải.
– Thông tư số 08/2022/TT-BGTVT. Ngày 16/06/2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải.
– Nghị quyết số 132/NQ-CP. Ngày 07/10/2022 của Chính phủ, Quy định về việc ký Hiệp định ASEAN về hợp tác tìm kiếm cứu nạn hàng hải và hàng không.

Chính sách mới về logistics tại Việt Nam
Chính sách mới về logistics tại Việt Nam

Lĩnh vực hàng không

– Thông tư số 19/2023/TT-BGTVT. Ngày 30/6/2023 của Bộ Bộ Giao thông Vận tải. Thông tư liên quan sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của các Thông tư quy định liên quan đến vận tải hàng không.
– Quyết định số 970/QĐ-TTg. Ngày 22/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Liên quan quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng hàng không, sân bay toàn quốc thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050

– Nghị định số 64/2022/NĐ-CP. Ngày 15/9/2022 của Chính phủ. Liên quan sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực hàng không dân dụng. Nội dung:
+ Cắt giảm, đơn giản hóa các thủ tục hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng như: thủ tục đăng ký văn bản IDERA (văn bản được ban hành theo quy định của Công ước Cape Town, trong đó chỉ rõ người có quyền yêu cầu xóa đăng ký hoặc xuất khẩu tàu bay);
+ thủ tục cấp, cấp lại Giấy phép kinh doanh CHK và Giấy phép cung cấp dịch vụ hàng không tại CHK, sân bay
+Thủ tục cấp, cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đào tạo và quyền đối với tàu bay; thủ tục sửa đổi thông tin về
đăng ký tàu bay và các quyền đối với tàu bay.

Lĩnh vực đường thủy nội địa (Chính sách mới về logistics)

– Quyết định số 723/QĐ-BGTVT. Ngày 15/06/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của chi cục Đường thủy nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam.
– Thông tư số 10/2023/TT-BGTVT. Ngày 22/6/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy định về Định mức kinh tế – kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa.
– Thông tư số 21/2022/TT-BGTVT. Ngày 2/8/2022 của Bộ Giao thông Vận tải. Quy định về quản lý, bảo trì công trình thuộc kết cấu hạ tầng đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành.
– Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg. Ngày 09/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
– Quyết định số 21/2022/QĐ-TTg. Ngày 09/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ. Quy định về cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển giao thông vận tải đường thủy nội địa.
– Thông tư số 16/2023/TT-BGTVT. Ngày 30/6/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng kiểm phương tiện thủy nội địa.

Lĩnh vực đường sắt

– Quyết định số 396/QĐ-TTg. Ngày 17/04/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung phê duyệt kế hoạch, chính sách, giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch mạng lưới đường sắt thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
– Quyết định số 1143/QĐ-TTg. Ngày 03/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng, thực hiện Đề án chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam và các dự
án đường sắt quan trọng quốc gia.
– Thông tư số 11/2023/TT-BGTVT. Ngày 28/6/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2018/TT-BGTVT ngày 14/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.
– Nghị định số 01/2022/NĐ-CP. Ngày 04/01/2022 của Chính phủ. Nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 65/2018/NĐ-CP ngày 12/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đường sắt.
– Thông tư số 04/2023/TT-BGTVT. Ngày 17/4/2023 của Bộ Giao thông Vận tải. Nội dung ban hành 03 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về linh kiện, thiết bị của phương tiện giao thông đường sắt.

Lĩnh vực khác (Chính sách mới về logistics)

– Quyết định số 648/QĐ-TTg. Ngày 07/6/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Nội dung phê duyệt Quy hoạch phát triển hệ thống cảng cạn thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
– Thông tư số 33/2023/TT-BTC. Ngày 31/5/2023 của Bộ Tài chính. Nội dung quy định về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

 

Thông tin liên hệ Gửi hàng đi Úc

Chuyển phát Nhanh Quốc tế Giá rẻ Á Châu Express
104/2 Ba Vân, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM
132/17 Dương Văn Dương, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
S5.02 Khu đô Thị Vinhome, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
Liên hệ: 0909.135.108 – 033.267.9495 – 090.3939.609

Hãy liên hệ Á Châu express khi bạn muốn gửi 1 lá thư. Một món quà dù rất nhỏ. Hay bất cứ món hàng nào. Bạn sẽ cảm nhận được những gì chúng tôi mang đến để phục vụ cho các bạn.
Quý khách hoàn toàn yên tâm và tin tưởng khi đến với dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế, Gửi hàng đi nước ngoài của Á Châu.

 

news

Related Articles