CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không

Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không đã được quốc tế hoá về những quy định thủ tục, trình tự, chứng từ do tính chất quốc tế của vận tải hàng không

Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không
Quy Trình Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không

Xuất khẩu hàng hóa bằng đường hàng không

Giao nhận hàng hoá xuất nhập khẩu bằng đường hàng không đã được quốc tế hoá về những quy định thủ tục, trình tự, chứng từ do tính chất quốc tế của vận tải hàng không.
Sau khi ký hợp đồng ngoại thương, người xuất khẩu tiến hành chuẩn bị hàng hoá và lập một số một số chứng từ cần thiết về hàng hoá để giao hàng cho hãng hàng không.
Thông thường, họ uỷ thác cho người giao nhận hay đại lý hàng không bằng một hợp đồng uỷ thác giao nhận.
Người giao nhận hay đại lý này phải được hãng vận chuyển chỉ định và cho phép khai thác hàng hoá.

Quy trình giao hàng xuất khẩu: <<Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không>>

– Người xuất khẩu giao hàng cho người giao nhận kèm với thư chỉ dẫn của người gửi hàng để người giao nhận giao hàng cho hãng vận chuyển và lập vận đơn.
– Người giao nhận sẽ cấp cho người xuát khẩu giấy chứng nhận đã nhận hàng của người giao nhận (FCR-forwarder’s certificate of receipt). Ðây là sự thừa nhận chính thức của người giao nhận là họ đã nhận hàng.
– Người giao nhận sẽ cấp giấy chứng nhận vận chuyển của người giao nhận (FTCforwarder’s certifficate of ransport), nếu người giao nhận có trách nhiệm giao hàng tại đích.
– Người giao nhận sẽ cấp biên lai kho hàng cho người xuất khẩu (FWR-forwarder’s warehouse receipt) nếu hàng được lưu tại kho của người giao nhận trước khi gửi cho hãng hàng không.
Trên cơ sở uỷ thác của người xuất khẩu, người giao nhận tiến hành tập hợp và lập chứng từ sau đây để chuẩn bị giao hàng cho hãng hàng không.
+ Giấy phép xuất nhập khẩu:
Giấy phép xuất nhập khẩu do cơ quan quản lý xuất nhập khẩu của một nước cấp, ở Việt Nam là Bộ Thương mại.
Giấy phép xuất nhập khẩu của Việt Nam có hai loại chính:
Loại một là giấy phép mẹ, tức loại giấy phép cấp cho doanh nghiệp được phép xuất hay nhập một khối lượng hay trị giá hàng trong một năm.
Loại 2 là giấy phép con, được cấp cho từng chuyến hàng một, giấy phép con còn gọi là giấy phép chuyến, loại 2 được sử dụng phổ biến hơn.

Nội dung Giấy phép xuất nhập khẩu <<Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không>>

Giấy phép xuất nhập khẩu gồm những nội dung chủ yếu sau:
Tên, địa chỉ của người xuất nhập
Số giấy phép; Ngày cấp
Thời hạn hiệu lực
Cơ sở cấp giấy phép
Loại hình kinh doanh
Cửa khẩu nhập
Hợp đồng số
Ngày chứng từ
Dạng hợp đồng
Chi tiết về vận tải
Ðiều kiện và địa chỉ giao hàng
Thời hạn giao hàng
Phương thức thanh toán
Ðồng tiền thanh toán
Tên hàng, chủng loại bao kiện, tên và đặc điểm hàng hoá; Ký mã hiệu hàng hoá;
Số lượng hàng hoá
Ðơn giá
Trị giá
Người và ngày xin cấp giấy phép
Xác nhận của hải quan
Cơ quan duyệt cấp giấy phép ký tên, đóng dấu.

Nội dung Bản kê chi tiết hàng hoá:

Ðây là bản khai chi tiết về hàng hoá của người gửi hàng, nhiều khi người ta dùng phiếu đóng gói thay bản kê khai chi tiết.
Nội dung chính của bản khai chi tiết:
Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Tên hàng
Ký mã hiệu của hàng
Số kiện hàng
Trọng lượng toàn bộ;
Trọng lượng tịnh
Kích thước của hàng hoá
Ô tả hàng hoá
Chữ ký của người lập.

Nội dung Bản lược khai hàng hoá <<Giao Nhận Hàng Hóa Xuất Khẩu Bằng Đường Hàng Không>>

Là một bản kê khai tóm tắt về hàng hoá chuyên chở. Lược khai hàng hoá do người giao nhận lập khi hàng có nhiều lô hàng lẻ gửi chung một vận đơn (trường hợp gom hàng).
Lược khai hàng hoá bao gồm những nội dung chính sau:
Tên, địa chỉ người gửi
Tên, địa chỉ người nhận
Số thứ tự của vận đơn
Tên hàng
Ký mã hiệu
Trọng lượng
Số kiện hàng của từng vận đơn; Nơi đi; Nơi đến.

Nội dung Giấy chứng nhận xuất xứ:

Là chứng từ ghi nơi sản xuất của hàng hoá do người xuất khẩu kê khai, ký và được cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu xác nhận (ở Việt Nam là phòng thương mại và công nghiệp).
Giấy chứng nhận xuất xứ bao gồm chững nội dung chủ yếu sau:
Tên và địa chỉ của người gửi hàng
Tên và địa chỉ của người nhận hàng
Phương tiện và tuyến vận tải
Mục đích sử dụng chính thức
Số thứ tự của lô hàng
Mã và số hiệu bao bì
Tên hàng và mô tả hàng hoá
Số lượng hàng hoá
Trọng lượng hàng hoá; Số và ngày của hoá đơn thương mại
Cam đoan của người xuất khẩu về hàng hoá
Chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền.

Nội dung Vận đơn hàng không, hoá đơn thương mại

Sau khi làm xong thủ tục với hãng hàng không, sân bay và thanh toán các chi phí, người giao nhận sẽ gửi chứng từ kèm theo hàng hóa gồm:
– Các bản còn lại của MAWB và HAWB
– Hoá đơn thương mại
– Bản kê khai chi tiết hàng hoá
– Giấy chứng nhận xuất xứ
– Phiếu đóng gói
– Lược khai hàng hoá
Và các chứng từ cần thiết khác theo yêu cầu của nước nhập khẩu. Người giao nhận sẽ giao lại bản gốc số 3 cho người gửi hàng (MWAB hoặc HAWB) cùng thông báo thuế và thu tiền cước cùng các khoản chi phí cần thiết có liên quan.

news

Related Articles