CHUYỂN PHÁT NHANH QUỐC TẾ -
Search
Close this search box.

Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu

Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu giúp người sử dụng dịch vụ tìm hiểu và biết rõ những việc cần làm

Tình hình phát triển logistic trong doanh nghiệp sản xuất thương mại
Tình hình phát triển logistic trong doanh nghiệp sản xuất thương mại

Qui Trình Đối Với Hàng Xuất Khẩu

Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu gồm có các nghiệp vụ sau

(1) Chuẩn bị hàng hóa, nám tình hình tàu <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

– Nghiên cứu hợp dồng mua bán và L/C để chuẩn bị hàng hóa. xXem người mua đã trả tiền hay mở L/C hay chưa.
– Chuẩn bị các chứng từ cần thiết để làm thủ tục hải quan.
– Nắm tình hình tàu hoặc tiến hành lưu cước.
– Lốp Cargo List gửi hãng tàu.

(2) Kiểm tra hàng hóa xuất khẩu

– Kiểm tra về số lượng. Trọng lượng. Phẩm chất xem có phù hợp với hợp đồng mua bán hay không.
– Xin kiểm nghiệm. Giám định. Kiểm dịch. Nếu cần lấy giấy chứng nhốn hay biên bản thích hợp.

(3) Làm thủ tục Hải quan <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

– Đăng kí tờ khai hải quan,
– Tính thuế và nộp thuế.

(4) Giao hàng xuất khẩu cho tàu

a. Đối vái hàng đóng trong Container

* Nếu gửi hàng nguyên (FCLIFCL)

– Chủ hàng hoặc người giao nhốn điền vào booking note rồi đưa cho đai diện hãng tàu để xin ký cùng bản danh mục xuất khẩu (Cargo List). Sau khi đãng kí xong Booking note, hãng tàu sẽ cấp lệnh giao vỏ container cho chủ hàng mượn.
– Chủ hàng lấy container rỗng về địa điểm đóng hàng của mình.
– Mời đại diện hải quan kiểm nghiệm, kiểm dịch, giấm định (nếu có) đến kiểm tra giám sát việc đóng hàng vào container.
– Sau khi đóng xong, nhân viên hải quan sẽ niêm phong, kẹp chì container
– Chủ hàng hoặc người giao nhốn được uỷ quyền sẽ vốn chuyển và giao nhốn container cho chủ tàu hoặc đại lý của chủ tàu tại CY (container yard) qui định, trước khi hết thòi gian qui định (closing time) của từng chuyến tàu (thường là 8 tiếng trước khi tàu bắt đầu xếp hàng) và lấy biên lai nhốn container để chở.

* Nếu gửi hảng lẻ(LCL)

– Chủ hàng hoặc người giao nhận được uy quyền gửi booking note cho hãng giao nhận có mở dịch vụ gom lẻ (consolidator). Sau khi booking note được chấp nhận, chủ hàng sẽ thoa thuận với hãng consolidator về ngày, giờ, địa điểm giao nhận hàng.
– Chủ hàng hoặc người được chủ hàng uy thác mang hàng đến giao cho người gom hàng tại CFS qui định.
– Người gom hàng sẽ tiến hành giao vận đom cho khách sau khi có biên bản nhận hàng tại CFS.
– Người gom hàng tiến hành làm booking với hàng tàu để lấy container rỗng về kho CFS sau đó mời đại diổn hải quan kiểm tra, kiểm hoa, giám sất viổc đóng hàng vào container. Các bước tiếp theo đối với hãng tàu cũng tương tự như qui trình giao hàng FCL ở trên.

b. Đổi với hàng hóa thống thường <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

Chủ hàng trực tiếp giao hàng cho tàu hay uy thác cho cảng để giao hàng cho tàu, cũng có thể giao nhận tay ba (chủ hàng, cảng, tàu) theo các bước:
– Trước khi xếp phải vận chuyển hàng từ kho cảng, lấy lổnh xếp hàng.
– Tiến hành bốc và giao hàng cho tàu dưới sự giám sát của Hải quan.
– Sau khi xếp hàng lên tàu, căn cứ vào số lượng hàng đã xếp ghi trong Tally Sheet, cảng sẽ lập Bản tổng kết xếp hàng lên tàu và cùng kí xác nhận với tàu.
– Lấy biên lai thuyền phó để trên cơ sở đó lập B/L
– Thông báo cho người mua về viổc giao hàng và mua bảo hiểm cho
hàng hóa, nếu cần.

(5) Lập bộ chứng từ thanh toán <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

Căn cứ vào hợp đồng mua bán và L/C (nếu thanh toán theo L/C), cấn bộ giao nhận phải lập hay lấy các chứng từ cần thiết để tập hợp thành bộ chứng từ thanh toán và xuất trình cho ngân hàng để thanh toán tiền hàng.

(6) Thanh toán các phí cho cảng: như phí bốc dỡ, phí đóng hàng container…

Khi xuất khẩu hàng hóa bằng đường biển, người giao nhận được uỷ thác của người gửi hàng lo liệu cho hàng hóa từ khi thông quan cho đến khi hàng được xếp lên tàu.

Các chứng từ được sử dụng Đối Với Hàng Xuất Khẩu

Các chứng từ được sử dụng trong quá trình này cụ thể như sau:

Chứng từ hải quan <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

Chứng từ hải quan là những chứng từ mà theo qui đặnh người chủ hàng phải xuất trình cho cơ quan hải quan khi hàng hóa đi qua biên giói quốc gia.

Chứng từ khác

Ngoài các chứng từ xuất trình hải quan, người giao nhận được sự uy thác của chủ hàng lập hoặc giúp chủ hàng lập những chứng từ về hàng hóa, chứng từ về bảo hiểm, chứng từ về thanh toán Trong đó có thể đề cập đến một số chứng từ chủ yếu sau:

a. Giấy chứng nhân xuất xứ

Giấy chứng nhận xuất xứ là một chứng chỉ ghi noi sản xuất hàng do người xuất khẩu ké khai, ký và được người của cơ quan có thẩm quyền của nước người xuất khẩu xác nhận.
Chứng từ này cần thiết cho cơ quan hải quan dể tuy theo chính sách của Nhà nước vận dụng cấc chế độ ưu đãi khi tính thuế. Nó cũng cần thiết cho việc theo dõi thực hiện chế độ hạn ngạch. Đồng thời trong chừng mực nhất đặnh, nó nói lên phẩm chất của hàng hóa bởi vì đặc điểm của đặa phương và điểu kiện sản xuất có ảnh hưởng tói chất lượng hàng hóa.

b. Hoa đơn thương mai

Sau khi giao hàng xuất khẩu, người xuất khẩu phải chuẩn bặ một bộ hoa đơn thương mại. Đó là yêu cầu của người bán đòi hỏi người mua phải trả số tiền ghi trên hoa đơn.

c. Phiếu dóng gói <<Qui Trình Và Chứng Từ Đối Với Hàng Xuất Khẩu>>

Phiếu đóng gói là bảng kê khai tất cả các hàng hóa đựng trong một kiện hàng. Phiếu đóng gói được sử dụng để mô tả cách đóng gói hàng hóa và được đặt trong bao bì sao cho người mua dễ dàng tìm thấy.

d. Giấy chứng nhân số lương, trong lương

Đây là một chứng thư mà người xuất khẩu lập cấp cho người nhập khẩu nhằm xác định số lượng, trọng lượng hàng hóa đã giao.
Tuy nhiên để đảm bảo tính trung lập trong giao hàng, người nhập khẩu có thể yêu cầu người xuất khẩu cấp giấy chứng nhận số lượng, trọng lượng do người thứ ba thiết lập như công ty giám định, Hải quan hay người sản xuất.

e. Chứng từ bảo hiểm

Người giao nhận theo yêu cầu của người xuất khẩu có thể mua bảo hiểm cho hàng hóa. Chứng từ bảo hiểm là nhớng chứng từ do cơ quan bảo hiểm cấp cho các đơn vị xuất nhập khẩu để xác nhận việc hàng hóa đã được bảo hiểm và là bằng chứng của hợp đồng bảo hiểm.

 

Xem thêm>>>>>>>>>>>>

Thông tin liên hệ Địa chỉ Gửi hàng đi Mỹ uy tín

Chuyển phát Nhanh Quốc tế Giá rẻ Á Châu Express
104/2 Ba Vân, Phường 14, Q. Tân Bình, Tp HCM
132/17 Dương Văn Dương, Tân Quý, Q. Tân Phú, Tp. HCM
S5.02 Khu đô Thị Vinhome, Thành phố Thủ Đức, Tp HCM
Liên hệ: 0909.135.108 – 033.267.9495 – 090.3939.609

Hãy liên hệ Á Châu express khi bạn muốn gửi 1 lá thư. Một món quà dù rất nhỏ. Hay bất cứ món hàng nào. Bạn sẽ cảm nhận được những gì chúng tôi mang đến để phục vụ cho các bạn.

 

Share this:
news

Related Articles